กลุ่มเราเข้าใจ ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2547 ภายใต้การรับรองของมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เป็นเครือข่ายของกลุ่มเพื่อนผู้ปฏิบัติงานกับเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี จากหลายภูมิภาคของประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

Read more...

 


สร้างฝันเพื่อนอาสา ค่ายเพื่อนอาสา เดือนเมษายน ปี 51

 

-1-

"เพื่อนอาสา"

พอ เห็นเด็กๆ เป็นชาวค่ายกันจนเซียน พี่ๆ ก็เริ่มชักชวนพวกเขามาร่วมมือร่วมแรงกันทำกิจกรรมตามความสนใจ และประสบการณ์ที่พวกเขาเคยเผชิญจะกลายเป็นเรื่องราวที่แลกเปลี่ยนกับน้องๆ ที่ยังเจอปัญหาคล้ายกัน และแบ่งปันให้กับผู้ปกครองของเด็กๆ รวมทั้งสังคมได้เข้าใจเด็กมีเชื้อเอชไอวีมากขึ้น

Read more...

 


นิวเติบโตมากับแม่และยาย จนเมื่อนิวอยู่ ป.4 แม่ของนิวเริ่มป่วย จึงได้มาอาศัยอยู่กับครอบครัวของป้า เมื่อแม่เสียชีวิตไป นิวมียายเป็นผู้ดูแล เพียงหนึ่งปีหลังจากที่แม่จากไปนิวเริ่มมีอาการป่วย และเป็นครั้งแรกที่ทำให้รู้ว่านิวมีความเจ็บป่วยที่เธอไม่ค่อยอยากเอ่ยชื่อ มันออกมา

นิวอยากเรียนสูงๆ แม้ว่าพ่อจะบอกกับเธอว่า

"รู้ไหมว่าเป็นอะไร เลิกเถอะ เรียนไปก็ไม่ได้อะไร เสียตังค์เปล่าๆ"

บางทีนิวก็สับสนไม่รู้ว่าจะรัก หรือรู้สึกยังไงกับพ่อดี พ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่นิวยังเด็ก พ่อไปทำงานต่างประเทศ กลับมานิวก็อายุได้ 11 ปีแล้ว ทุกวันนี้พ่ออยู่กับภรรยาใหม่

เมื่อนิวเรียนชั้น ม.2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะกับเพื่อนที่มีเชื้อเอชไอวี นิวเล่าถึงเรื่องราวความทุกข์ใจผ่านภาพวาด และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการถูกล้อล้อเลียน รังเกียจ และกลั่นแกล้ง ที่โรงเรียน นิวบอกว่านิวเลือกที่จะนิ่งเฉย แต่บ่อยครั้งที่นิวสู้สวนกลับอย่างคนที่ไม่ยอมใคร ยิ่งคนไหนทำท่ารังเกียจมากๆ นิวก็จะยิ่งแกล้งเข้าไปใกล้ๆให้เขาถอยหนี ยิ่งคนไม่ยอมรับ นิวยิ่งฮึดที่จะเรียนให้เก่งเพื่อเอาชนะคนที่ชอบรังเกียจ เหมือนครั้งหนึ่งที่ต้องทำรายงานเป็นกลุ่ม ไม่มีใครให้นิวเข้ากลุ่มด้วย นิวจึงพยายามทำงานนั้นเพียงลำพัง เมื่อเพื่อนเห็นว่างานออกมาดี เพื่อนกลับเป็นฝ่ายมาขออยู่ร่วมกลุ่มกับนิว คือชัยชนะเล็กๆที่ทำให้นิว สะใจ

Read more...

 
โอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวี

 

“เรา เคยคิดว่า ตัวเองไม่มีคุณค่า เพราะมีแต่คนรังเกียจ จะป่วย อีกไม่นานก็ตาย ไม่ควรทำอะไร แต่เราก็เติบโตขึ้นทุกวัน ไม่เห็นเป็นอะไร แล้วพอเราได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ เราจึงรู้ว่า ชีวิตเราก็มีคุณค่า ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่าง พวกเราจึงอยากให้เด็กที่มีเชื้อเอชไอวีทุกคน ได้เรียนหนังสือ และได้ทำกิจกรรมเหมือนเด็กทั่วๆ ไป”

Read more...

 

ข้อเสนอของเด็กและเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวี  

 

จากงานเสวนา “ร่วมวาด ร่วมหวัง เพื่อเด็ก” 

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2553  ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ  กรุงเทพฯ

จัดโดย   กลุ่มเราเข้าใจ  มูลนิธิเข้าถึงเอดส์  -สถาบันคลังสมองของชาติ  มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย -

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี - หน่วยวิจัย SEARCH, HIV-NAT ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย -

หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น -

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ -deo documentary   ร่วมสนับสนุนโดย  องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

Read more...